Algemene folder 0-19 jarigen

training

Algemene informatiefolder CJG

In het Centrum voor Jeugd en Gezin werken jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs, maatschappelijk werk, MEE (de ondersteuner voor mensen met een beperking), welzijnswerk en de gemeente Purmerend samen.

Ruzie thuis raakt kinderen

Bij ruzie tussen ouders worden kinderen vaak over het hoofd gezien. Toch hebben zij meer in de gaten dan u denkt. Een kind merkt de spanningen tussen ouders altijd. Ruzie en huiselijk geweld kunnen grote gevolgen hebben zelfs voor baby’s en heel jonge kinderen, ook nadat het geweld al gestopt is.

Hulp nodig of vragen?