Cursus: “Jij en scheiding” (bij voldoende aanmeldingen)

jes

Voor wie is de cursus Jij en Scheiding bedoeld?

De cursus is bedoeld voor kinderen van 8-12 jaar en hun ouders.

Wat houdt de cursus “Jij en Scheiding” in?

Voor de kinderen:

  • Praten over wat voor hun belangrijk is
  • Oplossingen vinden voor situaties die niet goed gaan of niet fijn zijn
  • Omgaan met gevoelens
  • Op een goede manier voor zichzelf opkomen
  • Omgaan met de scheiding en de nieuwe situatie
  • Zelfvertrouwen en zelfbeeld vergroten

Voor de ouders:

Hoe zij de ontwikkeling van hun kind zo goed mogelijk kunnen ondersteunen in de moeilijke periode van echtscheiding en erna.

Trainers

De cursus wordt gegeven door een trainer van de GGD en een maatschappelijk werker van de Stichting Maatschappelijk Dienstverlening (SMD).

Wilt u meer weten?

De kind en oudercursus Jij en Scheiding bestaat uit 6 kinderbijeenkomsten van 1½ uur en 2 ouderbijeenkomsten van 1 1/2 uur. Na de aanmelding wordt u uitgenodigd voor een gesprek. 

De cursus is gratis.

De cursus gaat bij voldoende aanmeldingen van start op 8 november 2018.