Cursus Kind en Scheiding

fam

Voor wie is de cursus Kind en Scheiding bedoeld?

De cursus is bedoeld voor kinderen van 8-12 jaar en hun ouders.

Wat houdt de cursus Kind en Scheiding in?
Voor de kinderen:

  • praten over wat voor hen belangrijk is
  • oplossingen vinden voor situaties die niet goed gaan of niet fijn zijn
  • omgaan met gevoelens
  • op een goede manier voor zichzelf opkomen
  • omgaan met de scheiding en de nieuwe situatie
  • zelfvertrouwen en zelfbeeld vergroten

Voor de ouders:

Hoe zij de ontwikkeling van hun kind zo goed mogelijk kunnen ondersteunen in de moeilijke periode van echtscheiding en erna

Trainers

De cursus wordt gegeven door een trainer van de GGD en een maatschappelijk werker van de Stichting Maatschappelijk Dienstverlening (SMD).

Wilt u meer weten?

De kind en oudercursus Kind en Scheiding bestaat uit 6 kinderbijeenkomsten van 1½ uur en 2 ouderbijeenkomsten van 1 1/2 uur. Na de aanmelding wordt u uitgenodigd voor een gesprek. 

Welke gemeenten?

Voor inwoners van de gemeenten Zaanstreek-Waterland.

Aanmelden

Medio voorjaar 2017 zal de cursus Kind en Scheiding in Purmerend van start gaan!

Klik op onderstaand formulier voor aanmelding voor de kind en ouder cursus Jeugd en Scheiding Aanmeldformulier