Informatie voor Professionals (Purmerend)

fam

Heb je net gehoord van een leerling dat zijn ouders gaan scheiden? Heb je op het kinderdagverblijf contact met ouders die al een tijdje gescheiden zijn? Heb je vragen hoe je kinderen en ouders kan ondersteunen bij een scheiding? Welk aanbod is er voor kinderen rondom scheiding? Welk aanbod is er voor ouders rondom scheiding?

Als leerkracht, medewerker van een kinderdagverblijf, huisarts of mediator stel je jezelf wel eens bovenstaande vragen. Je vraagt je af waar je informatie kunt vinden en wat je kunt betekenen voor kinderen en ouders in scheidingssituaties.

Op deze pagina kun je informatie vinden over een gedeelte van het Purmerendse aanbod bij scheiding. Hiernaast kun je ouders, kinderen en jongeren ook verwijzen naar deze pagina met informatie.

Mocht je voor ons informatie hebben om aan deze pagina toe te voegen, dan kun je dit mailen naar cjgpurmerend@ggdzw.nl t.a.v. coördinator CJG.

 1. Scheiden en de kinderen dan, scheiden zonder schade: Agenda voor actie,  /download/3245-pdf.pdf Geschreven door André Rouvoet februari 2018.
 2. De escalatieladder van Glasl : de juiste interventie bij een relatieconflict. De escalatieladder van Friedrich Glasl (1941) geeft de ontwikkeling in een conflict weer./download/3313-escalatieladder-van-glasl.pdf
   Op basis van de houding en het gedrag kunt u inschatten op welke trede op de escalatieladder de conflicterende partijen staan. Dit geeft u een indicatie welke interventie u kunt inzetten of adviseren.
 3. "Gezag" Iedereen in Nederland die jonger is dan 18 jaar staat onder gezag. Dit betekent, dat zij sommige beslissingen niet zelfstandig mogen nemen. Op deze website (rijksoverheid) vindt u de informatie over de volgende onderwerpen:

  Gezag:

  - Wat bedoelen we met ouders;
  - Ouderlijk gezag door één of twee ouders;
  - Gezamenlijk gezag van ouder en niet-ouder;

  Voogdij:

  - Na een scheiding: omgang en informatie;
  - Hoe gaat een procedure bij de rechtbank?
   
 4. Spreekuur Scheiding; Scheiden is een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen voor de ouders, maar zeker ook voor hun kinderen.Naast de impact op het gezin, zijn er vaak invloeden van buitenaf. Veel problemen bij kinderen ontstaan door de scheiding van hun ouders. Daarom houdt het CJG een spreekuur voor iedereen die vragen heeft over een scheiding. Vaak hebben ouders vragen waar ze met een deskundige over willen praten. Maar ook mensen uit de omgeving van gescheiden ouders en u als professional kunnen met vragen terecht. Dit spreekuur wordt gehouden door een maatschappelijk werker en pedagogisch adviseur. www.opvoedspreekuur.nl
 5.  Mediation: Voor mediation bij een problematische echtscheiding kunt u verwijzen naar mediators Renate Westerbos en Jessica Zutt. Bij deze praktijk kan men gratis informatie opvragen. 
  Zij kunnen met ouders een alimentatieberekening en/of een ouderschapsplan opstellen.
  De eerste 5 gesprekken worden bekostigd door de gemeente Purmerend, mits de kinderen (tot 21 jaar) in Purmerend staan ingeschreven. 
  Daarnaast hebben zij een cursus voor kinderen “de kinderen scheiden mee”.
 6. Nederlands Jeugdinstituut: Op de website van het NJI vindt u verschillende soorten informatie over scheiden. Het gaat vooral om achtergrond en actuele informatie. Onder het kopje ‘praktijk’ staan landelijk erkende interventies, instrumenten en richtlijnen.
 7. Speciaal voor leerkrachten: Lees de brief aan alle leerkrachten van kinderen van gescheiden ouders; Bekijk het filmpje over wat u als leerkracht voor kinderen van gescheiden ouders kunt betekenen:

Hulp nodig of vragen?