Kritisch leren denken

meisjestaant

Keek jij vroeger ook naar het Jeugdjournaal? Als jij geboren bent in de jaren 80, dan was dat waarschijnlijk ook direct de enige nieuwsbron die je tot je beschikking had. Als je in de jaren 90 geboren bent, dan had je vaak al toegang tot het internet (misschien nog wel met langdurig inbellen en rare pieptonen). Voor iedereen die na de millenniumwisseling is geboren, en voor jouw kinderen dus ook, is internet niet weg te denken.

Veel teveel
Kinderen van nu hebben beschikking tot een verbijsterende hoeveelheid informatie over ….tja eigenlijk alles. Dat is aan de ene kant geweldig, maar aan de andere kant maakt dat het ook ingewikkeld. Naast het feit dat sommige informatie niet geschikt is voor jonge kinderen, is het ook gewoon teveel. Hoe kan een kind nu op basis van al die beschikbare informatie nog beslissen wat waar is? Hoe leren ze een mening te vormen.
 

Omgaan met informatie
Het is nu, misschien wel meer dan ooit, heel belangrijk om kritisch te zijn op de informatie die jouw kind dagelijks voorgeschoteld krijgt. En ook om je kind te leren kritisch met informatie om te gaan. Je kunt je kind daarbij helpen. We geven je graag een paar tips. 

 

- Maak je kind ervan bewust dat niet alle informatie ‘waar’ is.
Kinderen zijn goed van vertrouwen en ze gaan er niet vanuit dat iemand er belang bij zou kunnen hebben om verkeerde informatie te delen.

- Leer je kind het verschil te zien tussen een feit en een mening.
Als er in een artikel, post of filmpje veel woorden worden gebruikt die een gevoel beschrijven (Het is belachelijk. Volgens mij zou iedereen…. enzovoort), is de kans groot dat de informatie niet gebaseerd is op feiten en meer een mening weergeeft.

- Leer je kind om lastige onderwerpen van twee kanten te bekijken.
Dit kun je oefenen in een spel. Jij geeft een stelling. Bijvoorbeeld: ‘Appels zijn lekker en gezond. Het is voor iedereen goed om elke dag twee appels te eten.’ Laat je kind nu voor deze stelling een ‘voor’ en een ‘tegen’ argument bedenken.

- Leer je kind om kritische vragen te stellen over de beschikbare informatie.
Waar komt deze informatie vandaan? Heeft de persoon die de informatie geeft eigenlijk wel verstand van dit onderwerp? Hoe oud is deze informatie? Klopt het nog wel?

- Vraag je kind om zijn of haar mening.
Een kind dat nooit uitgedaagd wordt om zelf een eigen mening te vormen of zelfs elke keer te horen krijgt dat zijn mening er niet toe doet, zal uiteindelijk ophouden ergens iets van te vinden. Op latere leeftijd, bijvoorbeeld in de puberteit, kan dat omslaan en houdt het kind koppig vast aan zijn eigen mening en heeft geen oog meer voor de mening van anderen. Het is daarom goed om je kind te vragen naar zijn of haar persoonlijke mening. Durf ook door te vragen naar de redenen waarop het die mening heeft gevormd. Er kunnen verrassend leuke gesprekken uit voortkomen.