Bijbaantje en vakantiewerk

Geld uitgeven is leuk! Jongeren willen daarom graag wat bijverdienen om zo bijvoorbeeld hun mobiele telefoon, mp3-speler of computergames te kunnen betalen. Bijverdienen kan in de vorm van een bijbaan of vakantiewerk.

Bijbaan

Een bijbaan is werk dat je kind voor langere tijd doet. Je kind heeft dan een contract met de werkgever. In dit contract staat onder meer:

  • wat je kind verdient;
  • hoeveel uren je kind moet werken;
  • de datum waarop je kind met het werk begon;
  • de opzegtermijn.

Een arbeidsovereenkomst kan worden afgesloten voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Zwartwerken is verboden.

Vakantiewerk

Vakantiewerk is tijdelijk werk dat niet langer dan zes weken duurt. Meestal is dat in de periode van juni tot september. Je kind krijgt dan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en heeft hierbij recht op het minimumjeugdloon.

Minimumloon voor jongeren

In Nederland is er een wettelijk bruto minimumjeugdloon vastgesteld. Voor elke leeftijd is dat een percentage van het algemeen minimumloon voor volwassenen. Hoe ouder je kind wordt, hoe hoger dit percentage is en hoe meer je kind dus verdient. Het minimumjeugdloon is bepaald voor jongeren vanaf 15 jaar tot en met 22 jaar.

Hoeveel mag je kind werken?

Naast de afspraken over het minimumjeugdloon zijn er veel regels die bepalen hoeveel je kind mag werken en verdienen. Als de organisatie een CAO heeft gelden voor jongeren vanaf 18 jaar de algemene arbeidsregels volgens de CAO.

Bijverdienen en studiefinanciering

Studenten die studiefinanciering krijgen, mogen niet onbeperkt bijverdienen. Als jongeren teveel verdienen, kan het zijn dat ze een deel van hun studiefinanciering terug moeten betalen en dat ze ook voor de ov-chipkaart moeten betalen. Het is dan verstandig om zo snel mogelijk de studiefinanciering stop te zetten. Stop de studiefinanciering het liefst nog voor de eerste dag van de maand waarin je kind over die inkomensgrens heen gaat. Hoeveel je kind mag bijverdienen kun je lezen op DUO.nl.

Belasting terugvragen

Op het inkomen van je kind wordt belasting ingehouden. Studenten betalen vaak meer belasting over hun loon dan uiteindelijk hoeft. De Belastingdienst gaat er namelijk van uit dat je het hele jaar werkt. Dat is voor studenten meestal niet zo en daardoor kan je zoon of dochter vaak geld terugkrijgen. Je kind moet het wel zélf terugvragen op Belastingdienst.nl. Op Nibud.nl vind je meer informatie over belasting terugvragen.

Heb je een vraag?