Therapie

Veel zorgintensieve kinderen hebben therapie nodig. Therapie stimuleert de ontwikkeling. Iedere vorm van therapie stimuleert weer een ander deel van de ontwikkeling.

Fysiotherapie

De fysiotherapeut ondersteunt je kind bij allerlei bewegingsvaardigheden als omrollen, leren zitten en leren staan. De fysiotherapeut kijkt goed naar het lijf van je kind. Naar wat je kind nu al kan en wat een mogelijk volgende stap zou kunnen zijn. Door er speelgoed bij te gebruiken of bij te zingen, zorgt de therapeut dat de oefeningen leuk en ontspannend blijven.

Ergotherapie

Ergotherapie helpt je kind bij het leren van allerlei dagelijkse vaardigheden zoals je lepel vasthouden, eten en drinken en spelen. Oudere kinderen leren vaardigheden als begrijpen hoe de dag in elkaar zit en leren plannen van een ergotherapeut. De ergotherapeut helpt ouders en andere verzorgers met tips voor de dagelijkse verzorging als aan- en uitkleden en in bad gaan. De ergotherapeut helpt ook bij de aanvraag van hulpmiddelen als een bad zitje of rolstoel bij de gemeente.

Logopedie (spraaktherapie)

De logopedist houdt zich bezig met vragen over praten, luisteren en slikken. De logopedist werkt heel nauw samen met de fysio- en de ergotherapeut. Om te kunnen praten moet je bijvoorbeeld ook een goede houding hebben. En bij leren slikken hoort ook het goed vasthouden en het kiezen van het juiste bestek of een beker.

Orthopedagoog

Een orthopedagoog ondersteunt bij het sociaal-emotionele gedrag van je kind. Thuis en op school. Vooral wanneer er problemen of vragen zijn. Bijvoorbeeld als je kind angstig of onzeker is, of last heeft van gedragsproblemen of woede-uitbarstingen. De orthopedagoog kan een behandel- of begeleidingsplan opstellen, dat helpt om de situatie te verbeteren.

Omgaan met therapie

Na het oefenen in het bijzijn van de therapeut is het vaak de bedoeling dat ouders en verzorgers thuis door oefenen. Dit vraagt van jou als ouder om goed mee te denken over wat thuis haalbaar is, en hoe de doelen het beste bereikt kunnen worden.

Therapie aan huis

Therapeuten kunnen werken vanuit hun eigen praktijk of in de zorginstelling waar je kind gebruik van maakt. Maar ze kunnen ook bij jullie thuis komen of bijvoorbeeld bij de kinderopvang of op school. Hier kunnen ze de medewerkers of leraren ondersteunen bij de zorg voor jullie kind. Vraag aan de therapeut wat er mogelijk is.

Heb je een vraag?