Regels en afspraken over drank

Je hebt als ouder veel invloed op het gedrag van je kind. Duidelijke regels en afspraken over alcohol geven je kind houvast. Dat vinden de meeste jongeren fijn. Het werkt veel beter dan wanneer je geen of onduidelijke grenzen stelt.

Je kind mag onder de 18 jaar in ieder geval geen alcohol drinken. De hersenen zijn pas helemaal ontwikkeld als je kind ongeveer 24 jaar is. Het beste is dus om het drinken van alcohol zo lang mogelijk uit te stellen.

Ook als je een kind van 18 jaar of ouder thuis hebt wonen, kun je praten over alcohol en regels afspreken.

Ouders hebben veel invloed

Onderzoek laat zien dat kinderen eerder met alcohol beginnen als hun ouders regelmatig drinken. Ook drinken ze vaak meer. Onderzoek toont ook aan dat het stellen van regels helpt.

Het helpt als je een goede relatie met je kind hebt. Probeer met je kind te praten over alcohol. Vertel waarom de afspraken en regels belangrijk zijn. Als je zelf wel alcohol drinkt, kun je over je eigen ervaringen vertellen. Leg uit dat stoppen met alcohol veel moeilijker is dan er niet aan beginnen.

Jonge pubers houden zich meestal aan het verbod van hun ouders, maar verbieden alleen kan leiden tot stiekem gebruik. Het is daarom belangrijk dat jij de grenzen aangeeft, dat je uitlegt waarom je regels stelt en dat je het goede voorbeeld geeft. Drink dus zelf ook niet te veel en te vaak. En zeker niet als je nog moet autorijden.

Praten over alcohol

  • Ga respectvol met je kind om, ook als je het niet eens bent met zijn of haar gedrag.
  • Neem je kind serieus.
  • Stel je kind op zijn gemak.
  • Luister goed naar wat je kind te vertellen heeft.
  • Alleen strenge regels hebben geen zin, erover praten wel. Je puber moet snappen waarom de regel belangrijk is.
  • Geef je kind de kans om achteraf rustig na te denken over het gesprek.

Kijk ook eens bij:

Fiona over alcoholgebruik
Bron: Opvoedinformatie Nederland
Wat zijn de schadelijke effecten van alcohol en welke afspraken maak je met je kind? Fiona legt het uit en geeft tips.

Heb je een vraag?