Radicalisering

In je omgeving en in het nieuws hoor je steeds meer over het onderwerp radicalisering. Hier kun je angstig van worden.

Wat is radicalisering?

Mensen die radicaliseren zijn overtuigd van het eigen gelijk en gaan de strijd aan met mensen die iets anders geloven of denken. Zij strijden voor een samenleving die naar hen idee ideaal is. De gevolgen die hierbij komen kijken accepteren zij.

Misschien denk je bij radicalisering aan extreemrechtse groeperingen of aan de islam. Maar ook mensen met andere overtuigingen, religies of ideeën kunnen radicaliseren.

Waarom radicaliseren sommige jongeren?

Bij radicalisering spelen er meestal verschillende dingen. Veel jongeren die radicaliseren voelen zich buitengesloten of worden gediscrimineerd. Ook kan het zijn dat jongeren zich niet thuis voelen in de samenleving of een onprettige thuissituatie hebben. Een thuissituatie waarin jongeren hun problemen niet kunnen of mogen bespreken. Jongeren zijn vaak op zoek naar een identiteit. Ze vragen zich af wie ze zijn en waar ze bij horen. Hierdoor staan ze meer open voor invloeden van anderen of voor radicale ideeën. Als een jongere is geradicaliseerd, dan kan hij of zij in een latere fase deze ideeën zelf gaan verspreiden. Sommige jongeren zijn dan zelfs bereid om geweld te gebruiken of om over de eigen grenzen heen te gaan.

Signalen van radicalisering

Als jongeren radicaliseren, dan zie je vaak een combinatie van enkele van de volgende signalen:

 • Veel aandacht voor de religie of groepering, zich precies aan alle regels houden.
 • Wijzij-denken: de samenleving indelen in groepen die goed of fout zijn. Praten over 'vijanden'.
 • Geweld goedkeuren of het nodig vinden om het (vermeende) onrecht aan te pakken.
 • Aansluiten bij nieuwe vrienden met dezelfde denkbeelden, die een 'nieuwe familie' vormen. Heel trouw zijn aan deze groep.
 • Vrij plotseling veranderen van gedrag, bijvoorbeeld in muziekvoorkeur en kledingkeuze.
 • Stoppen met school of werk.
 • Ruzie met ouders of familie, bijvoorbeeld over religie en eetgewoontes.

Ik maak me zorgen

Herken je signalen bij je kind of bij iemand anders in je omgeving en maak je je zorgen? Kijk op Rijksoverheid.nl voor een overzicht van hulplijnen. Daar kun je informatie en advies krijgen over wat je kunt of moet doen.

Wat kun je zelf doen?

 • Blijf in contact en in gesprek met je kind.
 • Neem de mening en idealen van je kind serieus.
 • Toon interesse en nieuwsgierigheid.
 • Gooi niet de opvoedingsstijl radicaal om; zoek balans in grenzen stellen en compleet loslaten.
 • Verdiep je in wat je kind doet: offline én online.
 • Voorkom dat je kind geen andere mensen meer ziet.
 • Zoek hulp bij dit proces.

Heb je een vraag?