Samenwerkingsverband Primair onderwijs

ZPF

Het Zorgplatform is onderdeel van het Samenwerkingsverband Waterland Primair Onderwijs en is een centraal aanmeld- en consultatiepunt voor ouders, scholen en instellingen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in hun ontwikkeling.
Doel van het Zorgplatform is om voor iedere leerling in het basisonderwijs die extra ondersteuning nodig heeft, een zo passend mogelijk hulpaanbod te bieden.

Taken van het Zorgplatform:

  • Consultatieve taak: Basisscholen en hulpverleners kunnen voor consultatie over te volgen trajecten contact    opnemen met het Zorgplatform.
  • Onderzoekstaak: Om antwoord te kunnen geven op de vraag: “Welke hulp en ondersteuning heeft dit kind nodig?" wordt diagnostisch onderzoek uitgevoerd.
  • Adviserende taak: Op basis van de hulpvraag, verkregen uit onderzoek, wordt een advies opgesteld over hoe de hulpverlening, begeleiding en ondersteuning er uit moet zien.
  • Trajectbegeleiding: Het Zorgplatform stemt de diverse hulpverleningstrajecten op elkaar af, zodat een efficiënte inzet van hulpverleningsmogelijkheden gerealiseerd kan worden.

Voor meer informatie: www.swvwaterland.nl

Hulp nodig of vragen?