Leren leren

Leren leren

Van een puber wordt verwacht dat hij of zij steeds zelfstandiger de lesstof leert. Toch is dat juist voor tieners ontzettend lastig. Hun brein is gefocust op hele andere zaken. Als ouder is soms moeilijk je kind te motiveren. Meestal leidt dat eerder tot ruzie dan tot resultaat.

Toch zijn jongeren zeer bereid om te leren. Ze weten alleen nog niet goed hoe. Belangrijk is dat een puber inzicht krijgt in zijn persoonlijke leerstijl en eventuele valkuilen. Ze moeten dus leren leren. Op die manier kunnen ze uiteindelijk zelfstandig aan de slag.

Er zijn verschillende methodes die een jongere kan helpen lesstof snel eigen te maken. Ieder mens heeft namelijk een voorkeursstijl wat betreft leren. De een leert door dingen uit te proberen, de ander door er over na te denken. Sommige mensen kunnen heel makkelijk stof die ze lezen onthouden, anderen moeten de inhoud eerst opschrijven of hardop uitspreken. Dan zijn er nog de dingen die enorm afleiden. Met stip op 1: de mobiele telefoon. Maar ook een omgeving met veel prikkels of zorgen en stress kunnen het onmogelijk maken om lesstof binnen te krijgen (en te houden).

Bespreek met je kind, de school en bijvoorbeeld een huiswerkbegeleider wat de beste manieren zijn om te leren en stel samen een plan op dat je kind houvast geeft om zelfstandig te kunnen leren. Kijk kritisch naar je rol als ouders: hoe kun je je kind motiveren zonder direct te gaan mopperen.

En vergeet uiteraard niet een compliment te maken wanneer het goed gaat.

Hulp nodig of vragen?