Training Kind en Scheiding

choice

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Purmerend organiseert in het voorjaar 2017 een speciale training voor kinderen van gescheiden ouders.

Voor wie is de cursus Kind en Scheiding bedoeld?
De cursus is bedoeld voor kinderen van 8-12 jaar en hun ouders.

Wat houdt de cursus Kind en Scheiding in?

Voor de kinderen:

  • praten over wat voor hen belangrijk is
  • oplossingen vinden voor situaties die niet goed gaan of niet fijn zijn
  • omgaan met gevoelens
  • op een goede manier voor zichzelf opkomen
  • omgaan met de scheiding en de nieuwe situatie
  • zelfvertrouwen en zelfbeeld vergroten

Voor de ouders:

Hoe zij de ontwikkeling van hun kind zo goed mogelijk kunnen ondersteunen in de moeilijke periode van echtscheiding en erna

Wilt u meer weten?
De kind en oudercursus Kind en Scheiding bestaat uit 6 kinderbijeenkomsten van 1½ uur en 2 ouderbijeenkomsten van 1 1/2 uur. Na de aanmelding wordt u uitgenodigd voor een gesprek. 

In de training leren zij al pratend en spelend omgaan met de nieuwe situatie.

Welke gemeenten?
Voor inwoners van de gemeenten Zaanstreek-Waterland.

Meer weten?
Informatie en/of aanmelden:

Jeugdgezondheidszorg GGD Zaanstreek-Waterland
Afdeling Opvoeding & Ontwikkeling.
E-mail: cursus@ggdzw.nl
Telefoon: 075 - 6519292