Training voor kinderen van gescheiden ouders: JES

choice

De training JES (Jij en Scheiding) gaat bij voldoende aanmelding in het najaar weer van start in Purmerend.
Het betreft een preventieve cursus, opgezet en begeleid door de GGD en de SMD. De training is voor kinderen van gescheiden ouders in de leeftijd van 8-12 jaar uit Purmerend. De training bestaat uit 6 kinderbijeenkomsten en 2 ouderavonden voor de (biologische) ouders van het aangemelde kind.

Echtscheiding is een ingrijpende emotionele gebeurtenis voor kinderen en ouders.

Het doel is kinderen beter voor zichzelf te leren opkomen.

Uit de praktijk blijkt dat kinderen graag met lotgenootjes willen delen en ervaren dat ze niet de enige zijn, die worstelen met de gevolgen van een scheiding. Zij leren omgaan met spanningsvolle situaties en geven elkaar tips. Ook wordt aandacht besteed aan het vinden van steun in hun naaste omgeving.

Ouders krijgen tijdens ouderavonden naast psycho-educatie, ook informatie over de manier waarop wij met de kinderen werken tijdens de training. De ouderavonden voor vaders en moeders zijn gescheiden en vinden diezelfde avond, na elkaar plaats.

Voorafgaande aan de training vindt er een intake-gesprek plaats met de (biologische) ouders, teneinde een beeld te krijgen van de leefsituatie van het kind. We willen van de ouders weten wat de reden is van aanmelding voor deze training. Daarnaast wordt het belang voor het kind van deelname aan de ouderavond, aan de ouders uitgelegd.

De training wordt afgesloten met een evaluatie-gesprek met beide ouders en kind.
Eventuele zorgen van de trainers, en vragen van ouders kunnen worden gedeeld, evenals verwijzing als er meer nodig is.

Informatie

Klik hier voor het aanmeldformulier

Kosten: geen
Locatie: Triton 72 1443 BM Purmerend
Contact: 0299-714848

Bij jou in de buurt

Lekker in je Life
14 januari 2019