Vaccinatie tegen mazelen

vaccinaties

Feiten, meningen en misvattingen over de vaccinatie tegen mazelen

Er bestaan veel feiten, meningen en misvattingen over mazelen, de BMR-vaccinatie, het BMR-vaccin en de bijwerkingen van het vaccin. Op internet is veel informatie over deze onderwerpen te vinden. Voor sommige professionals en ouders biedt dat helderheid; voor anderen roept het vragen, twijfels of scepsis op. De mythe dat vaccinaties invloed zouden hebben op het ontstaan van autisme, of dat het de stoornis zelfs zouden veroorzaken, sterft maar niet uit. Dit is een fabel.

Autisme is een stoornis in de communicatie - met name in het ‘tweerichtingsverkeer’ - met verschillende uitingsvormen. Eind jaren ‘90 van de vorige eeuw werd er door een groep onderzoekers een verband gelegd tussen mazelenvaccinatie en het ontstaan van autisme. In de jaren nadien is er uitgebreid aandacht geweest voor dit signaal. Het tijdschrift, waarin het oorspronkelijke artikel is verschenen, heeft dit artikel teruggetrokken omdat de schrijver het onderzoek onjuist had uitgevoerd. Talloze onderzoeken hebben de eerdere verdenking weerlegd. Er is geen enkele aanwijzing gevonden dat BMR-vaccinatie autisme veroorzaakt of het beloop ervan verslechtert. De toename van autisme-spectrumstoornissen is niet terug te voeren op vervroeging van het vaccinatieschema, of op toename van het aantal vaccins of op de samenstelling van de vaccins of op de gebruikte hulpstoffen. Autisme is niet zomaar een gedragsverandering: het is een genetisch bepaalde aandoening en kan niet door een vaccin ontstaan.

Op de website van het RIVM vindt u meer feiten en fabels over mazelen en vaccinatie: http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/Feiten_en_fabels_over_mazelen_en_vaccinatie. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Centrum voor Jeugd & Gezin.

Rijksvaccinatieprogramma

Via het Rijksvaccinatieprogramma worden in Nederland ongeveer 2,5 miljoen inentingen per jaar gegeven. Vaccins worden, net als alle andere geneesmiddelen, uitvoerig getest voordat ze op de markt komen. Juist omdat vaccins, anders dan geneesmiddelen, aan gezonde kinderen worden gegeven, moet extra kritisch gekeken worden naar bijwerkingen. Alle bijwerkingen worden continu geregistreerd en bewaakt. Als er bijwerkingen optreden als gevolg van de vaccinatie, zijn ze meestal mild en duren 1 of 2 dagen. Ernstige bijwerkingen komen zelden voor en leiden nooit tot blijvende problemen. Daarentegen is het goed om te beseffen dat de ernst van de bijwerkingen niet in verhouding staat tot de ernst van de ziekte waartegen wordt ingeënt. Aan mazelen gingen vroeger veel mensen dood. Nu herinnert zich alleen de generatie van onze grootouders hoe ziek je van mazelen, kinkhoest of difterie kon zijn. En hoe invalide je kon worden als gevolg van niet inenten voor polio.