Mijn Kinddossier

vhtt

“Mijn Kinddossier” is een online portaal, beveiligd met DigiD, waarin ouders/verzorgers onder meer informatie vinden over de ontwikkeling van hun kind.

Ouders/verzorgers kunnen in het digitale groeiboek zelf een dagboek over hun kind bijhouden, de groeicurve van hun kind inzien en informatie en advies vinden dat door de jeugdgezondheidszorg is gegeven.

Afspraken die via de mail bevestigd worden kunnen ingezien worden in “Mijn Kinddossier”.
Ouders of verzorgers kunnen zelf hun afspraak wijzigen op welk tijdstip zij dat willen.

Het is wel van belang dat de gegevens van de ouder/verzorger juist zijn, want zo houdt de jeugdgezondheidszorg contact, deze gegevens kan de ouder zelf wijzigen in het dossier.

“Mijn Kinddossier” is persoonlijk en kan niemand verder inzien.

De toegang tot Mijn Kinddossier kan via de websites www.mijnkinddossier.nl of www.ggdzw.nl en is te benaderen via Digid.