Pilot nieuwe werkwijze JGZ voor kinderen in groep 7

7777777777777777777

Vanaf maart start het Centrum voor Jeugd en Gezin Purmerend een pilot op scholen in Purmerend (Noord en Weidevenne).
Het is gebruikelijk dat alle leerlingen van groep 7 standaard een uitnodiging krijgen voor een periodiek gezondheidsonderzoek. Bij de pilot gaan we het anders doen. Ouders van kinderen in groep 7 krijgen een brief met daarin het verzoek om digitaal via www.mijnkinddossier twee vragenlijsten in te vullen.
De jeugdverpleegkundige beoordeelt deze lijst en het digitale dossier.
Daarnaast wegen en meten ze alle leerlingen van groep 7 in de klas. Aan de hand van de meetgegevens en de beoordeling van de vragenlijsten krijgen de ouders en het kind, indien nodig, een uitnodiging.
Als er geen reden tot oproepen is, dan krijgen de ouders via www.mijnkinddossier hiervan bericht.
Ouders kunnen in dit dossier de groeicurve van hun kind bekijken en relevante folders downloaden.

Voor de leerlingen van groep 8 verzorgt het Centrum voor Jeugd en Gezin Purmerend een les over onder andere: gezonde voeding, sociale media, en puberteit.
Voor ouders bestaat er de mogelijkheid om een themabijeenkomst bij te wonen die onder andere zal gaan over: puberteit, sociale media, alcohol en de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Aanleiding voor deze pilot is dat het Centrum voor Jeugd en Gezin Purmerend meer zorg op maat wil leveren: meer aandacht geven aan de kinderen en ouders waar dit nodig is, en minder waar het allemaal prima gaat. Door deze nieuwe aanpak blijven we alle kinderen zien, maar nu op school.
De tijd die de jeugdverpleegkundigen overhouden gaan ze, in overleg met de scholen, besteden aan bijvoorbeeld het houden van een inloopspreekuur, het geven van themabijeenkomsten of het geven van een les in de klas.

Als de pilot een succes is, dan breidt het Centrum voor Jeugd en Gezin Purmerend deze uit naar de overige scholen in Purmerend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Centrum Jeugd en Gezin Purmerend .