Samenwerkingsverband Waterland, Primair Onderwijs

School

Informatie Samenwerkingsverband Waterland (Basisonderwijs). 

SVW:

Het Samenwerkingsverband bestrijkt de gehele regio Waterland en omvat de volgende gemeenten: Purmerend, Beemster, Landsmeer, Edam- Volendam waaronder Zeevang en Waterland.

In totaal maken 58 scholen voor basisonderwijs, 3 speciale scholen voor basisonderwijs en 2 scholen voor speciaal onderwijs deel uit van het Samenwerkingsverband. Het totale aantal leerlingen bedraagt 13.000. Het Samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor een dekkend netwerk Passend Onderwijs.

Het beleid van het Samenwerkingsverband is vastgelegd in het Ondersteuningsplan. Hierin worden de missie, visie, doelstellingen en activiteiten beschreven.
 

De missie luidt:

 • Leerlingen kansen bieden om zich optimaal en ononderbroken te ontwikkelen in hun eigen omgeving.
 • Leerlingen ondersteuning bieden bij hun ontwikkeling. Die ondersteuning wordt zo vroeg mogelijk, zo licht mogelijk en zo dichtbij mogelijk gegeven.
 • Ondersteuning is gericht op mogelijkheden van : deze leerling, bij deze leerkracht, in deze school, met deze ouders, in deze omgeving.
 • De ondersteuningsstructuur is zodanig opgezet dat deze optimaal tegemoet komt aan de missie, visie en doelstellingen van het Samenwerkingsverband.

Lees verder hieronder over de taken en mogelijkheden van het Breed Onafhankelijk Ondersteunings Team ( BOOT).

 • De kernactiviteiten van BOOT : Breed Onafhankelijk Ondersteunings Team zijn:
 • Begeleiding en ontwikkeling van de Ondersteuningsteams op de basisschool op basis van de specifieke expertise.
 • Ondersteuning bij het formuleren van onderwijsbehoeften en ondersteuningsvragen.
 • Bereikbaarheid voor ouders, instellingen en scholen t.b.v. consultaties.
 • Organiseren van een Breed Onafhankelijk Ondersteunings Team waar voor leerlingen in overleg met ouders, school en andere betrokken instellingen een op maat gesneden advies wordt geformuleerd ten aanzien van de schoolloopbaan van het kind en de daarbij passende (eventuele) hulpverlening.
 • Beoordelen van ondersteuningsvragen die boven de reguliere begeleiding van de basisschool uitstijgen( verstrekken van op maat geformuleerde ondersteuning op basis van onderwijsbehoefte en ondersteuningsvraag) op de basisschool en of SO en SBO scholen.
 • Dossier samenstelling en begeleiding van de aanvragen ten behoeve van een toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) voor despeciale scholen in het Samenwerkingsverband (het huidige SBO en SO).
 • Afgeven van Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) tbv de SO en SBO voorzieningen.
 • Begeleiden van de aanvragen tbv een arrangement voor een cluster 2 arrangement (Licht- medium en/of intensief).
 • In samenspraak met ouders en school formuleren van een schooladvies.

Daarnaast bestaat er intensief contact met instellingen op het gebied van de jeugdhulpverlening en de gemeentelijke vertegenwoordigers.

Op basis van bovengenoemde doelstellingen is er door het Samenwerkingsverband t.b.v. BOOT een convenant afgesloten met de volgende instellingen:

 • Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland(SBZW).
 • GGD Zaanstreek Waterland afdeling Jeugdgezondheidszorg(GGD-ZW).

https://www.swvwaterland.nl/8-samenwerkingsverband-waterland/1-algemene-informatie-2

 

Hulp nodig of vragen?