Mag leidingwater in de flesvoeding?

Kan ik leidingwater gebruiken voor de flesvoeding?

In principe is het leidingwater in Nederland zuiver genoeg voor gebruik door zuigelingen. Je kunt zelfs beter geen flessenwater gebruiken omdat daarin allerlei stoffen zitten, zoals bijvoorbeeld zout, die niet goed zijn voor een baby. Bovendien is het duur en niet goed voor het milieu.

Loden en nieuwe leidingen

Het gebruik van leidingwater uit loden leidingen en nieuwe leidingen wordt voor zuigelingen en jonge kinderen wordt afgeraden.

In Nederland ligt de concentratie lood in het leidingwater beneden de 25 microgram per liter. Bij loodconcentraties boven de 35 microgram per liter kunnen zuigelingen de veilige ‘bovengrens’ overschrijden. Dat kan voorkomen in huizen die gebouwd zijn vóór 1940 in de binnenstad van grote steden, waar in enkele gevallen nog loden leidingen zijn.

Baby’s die flesvoeding (kunstvoeding) krijgen, kunnen daardoor te veel lood binnenkrijgen. Dat veroorzaakt schade aan het zenuwstelsel en kan leiden tot concentratieproblemen en verminderde intelligentie. Verder kan langdurig gebruik van lood leiden tot een verhoogd risico op hoge bloeddruk. Het advies is om water uit flessen of pakken te gebruiken, met een laag natriumgehalte (dus weinig zout).

 

Heb je een vraag?