Visualiseren tekst vergroot leesplezier en begrip

Cuteboy

 

Leerlingen die zich een levendige voorstelling maken van wat ze lezen, begrijpen de tekst beter en hebben meer plezier in lezen. Dat blijkt uit onderzoek van Lisanne Bos, die 15 juni promoveert aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Bos onderzocht het effect van drie vernieuwende leesstrategietrainingen. 'Ze moesten bijvoorbeeld net als een filmregisseur de tekst proberen te verbeelden in hun hoofd, als een detective in de tekst zoeken naar verbanden, of steeds kritische vragen aan zichzelf stellen over hun begrip van de tekst, zoals een professor dat zou doen', aldus Bos.

De oefeningen en instructies bevorderen de leesprestaties en verhogen het leesplezier. De leerlingen lieten meer vooruitgang zien op de Cito-toets begrijpend lezen dan de controlegroep. Tevens waren de leerlingen na de training gemotiveerder om te lezen dan de controlegroep.

Bos deed onderzoek bij driehonderd leerlingen uit groep 5 en 6, die ze verdeelde over de experimentele trainingen en over een controlegroep die de gewone leesmethode volgde.

Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek; Vrije Universiteit