VoorleesExpress

mom and son

Onder het motto "geen kind zonder voorlezen", gaan vrijwilligers van de VoorleesExpress gedurende een half jaar, één keer per week thuis interactief voorlezen bij gezinnen met jonge kinderen met een taalhulpvraag.
Dat kan zijn omdat de ouders graag meer willen voorlezen maar niet goed weten hoe, of omdat het kind meertalig opgroeit en daardoor het Nederlands nog niet goed beheerst, of om een andere reden een taalachterstand heeft.
Ook Nederlandstalige gezinnen doen mee. De ouders krijgen handvatten om het voorlezen een plek te geven in de dagelijkse routine, de kinderen maken een sprong vooruit in woordenschat en taal en ze leren hoe leuk het is om voorgelezen te worden en zelf boekjes te lezen.
Met de hulp van 30 enthousiaste vrijwilligers draait de VoorleesExpress vanuit Bibliotheek Waterland nu sinds 1 jaar.
Het sociale contact tussen voorlezers en de gezinnen geeft alle partijen de kans om verder te kijken dan de eigen horizon.
Het project versterkt de sociale cohesie.
Volgend jaar wil de VoorleesExpress 70 gezinnen bereiken.
http://voorleesexpress.nl
Aanmelden van gezinnen kan via: www.bibliotheekwaterland.nl
Voor meer info kunt u mailen met mevr. Kai Kohnstamm: kkohnstamm@bibliotheekwaterland.nl

lezen