Informatie voor ouders

Mother

Als u gaat scheiden breekt er voor u en de kinderen vaak een moeilijke tijd aan. Een echtscheiding is voor ouders en kinderen een ingrijpende gebeurtenis. Het is vaak een periode van verdriet, spanning en onzekerheid.

Op deze pagina leest u hoe u hier als ouder mee om kunt gaan. Ook treft u informatie aan  hoe de Brede School Beemster omgaat met ouders en kinderen die met echtscheiding te maken krijgen.

Veelvoorkomende gevoelens

Kinderen (en jongeren) kunnen heel verschillend reageren als hun ouders uit elkaar gaan. Het ene kind lijkt het allemaal niet zoveel te kunnen schelen, het andere is erg verdrietig, bang of boos. Vaak zijn kinderen heel flexibel en kunnen ze (na een tijdje) goed met de scheiding van hun ouders en de gevolgen ervan omgaan.

In de periode rondom een scheiding kan een kind (of jongere) met verschillende gevoelens worstelen:

 • Het voelt zich schuldig en vraagt zich af of het door hem komt dat zijn ouders gaan scheiden.
 • Het fantaseert vaak dat alles weer goed komt.
 • Nu een van de ouders weggaat, is het bang dat ook de ander zal vertrekken en het alleen achterblijft.
 • Het is bang dat het partij moet kiezen voor één van de ouders, maar wil helemaal niet kiezen. Het houdt immers van allebei.
 • Het neemt (vooral als het al wat ouder is) de plaats in van de ouder die weggaat. In het huishouden bijvoorbeeld, of bij het nemen van moeilijke beslissingen.

Problemen voorkomen

Als ouder kunt u een aantal dingen doen om te voorkomen dat uw kind problemen ontwikkelt als gevolg van de scheiding:

 • Geef uw kind de kans zijn gevoelens te uiten. Een flinke huilbui kan heel erg opluchten.
 • Zorg ervoor dat uw kind weet waar het aan toe is. Praat over wat de gevolgen van de scheiding zullen zijn: Waar uw kind gaat wonen, hoe het zit met school, wanneer het bij pappa zal zijn en wanneer bij mamma.
 • Praat met uw kind over wat het voelt of waar het bang voor is.
 • Hebt u het gevoel dat uw (oudere) kind in de put zit, maar niet met u wil praten, leg dan uit dat uw kind ook met iemand anders die hij vertrouwt kan praten. Zijn mentor op school bijvoorbeeld, of de jeugdverpleegkundige van de GGD.
 • Betrek uw kind niet in de ‘strijd’ tussen u en uw ex-partner. Zeg geen nare dingen over de ander in het bijzijn van het kind.
 • Geef uw kind de kans een goede band te houden met uw ex-partner. Het blijft tenslotte zijn vader/moeder.
 • Heeft uw kind problemen, ga er dan niet zomaar van uit dat het door de scheiding komt. Blijf ook alert op mogelijke andere oorzaken.

Brede School Beemster en Echtscheiding

In Nederland krijgt één op de drie kinderen te maken met ouders die gaan scheiden of hun relatie verbreken. De intern begeleiders van de Beemster basisscholen, schoolmaatschappelijk werk, kinderopvang Forte en pedagogen van het CJG Beemster hebben daarom samen  gezocht naar een gezamenlijke, preventieve aanpak.

Hier is het BSB Protocol Echtscheiding uit voortgekomen. In dit protocol staat beschreven hoe de verschillende partijen binnen de Brede School Beemster  handelen wanneer zij te maken krijgen met echtscheiding.

De insteek hiervan is om duidelijkheid en openheid te creëren, zowel voor ouders, kinderen als professionals.

Voor u als ouder is het goed om te weten dat, wanneer er sprake is van een (aankomende) echtscheiding, de school en de kinderopvang hierover geïnformeerd willen worden. Hiervoor kunt u het formulier, dat als bijlage aan het protocol is toegevoegd, gebruiken. Het volledige protocol is te vinden op de website www.cjgbeemster.nl

Hulp nodig?

Maakt u zich zorgen om uw kind, hebt u hulp of advies nodig?

Op de basisschool kunt u terecht bij de intern begeleider van de basisschool en de schoolmaatschappelijk werker, Amarinda Schaap. Ook kunt u altijd bij het opvoedspreekuur van CJG Beemster, verzorgd door Renate Heeringa, terecht voor vragen omtrent echtscheiding.

Meer informatie over het aanbod aan hulp en ondersteuning in de Beemster is hier te vinden.

Hulp nodig of vragen?