Samenwerkingsverband VO Waterland

Samenwerkingsverband VO Waterland

OPDC

Het OrthoPedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) vervult de rol van kenniscentrum voor alle scholen voor voortgezet onderwijs in Waterland die participeren in het samenwerkingsverband en verzorgt naast consultatie, specialistische inhoudelijke ondersteuning bij onderwijs- en opvoedkundige vragen.

Het kenniscentrum biedt algemene en specifieke ondersteuning voor individuele docenten, docentengroepen of teams bij het verbeteren van de zorgverlening in het onderwijs.

Daarnaast heeft het OPDC een aanbod van schoolmaatschappelijk werk, diagnostiek, advisering, coördinatie van remedial teaching op schoolniveau en ambulante leerlingbegeleiding.

ReboundTOP

ReboundTOP is een bovenschoolse voorziening voor leerlingen van 12 tot 16 jaar, die ingeschreven staan in het regulier voortgezet onderwijs in Waterland.
ReboundTOP is bedoeld voor jongeren die door gedragsproblemen en/of motivatieproblemen tijdelijk niet het lesaanbod in hun reguliere school kunnen volgen.
Zij krijgen in maximaal 10 weken de gelegenheid om de verstoorde relaties te herstellen en de achterstanden in de lesstof te weg te werken. Het is een voorziening waar onderwijs en (jeugd)hulpverlening Spirit samenwerken om schooluitval te voorkomen.

Hulp nodig of vragen?